Kullanıcı Koşulları

GİRİŞ

Bodrum Escort, Bodrum Escort Bayan Sitemiz: https://battleinu.com

1.1 Battle inu – Platformumuz, çevrimiçi bir hizmet aracılığıyla Kullanıcılar ve Sağlayıcılar arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.
Bunu, Sağlayıcıları sergileyen ve Kullanıcıların tercih edilen Sağlayıcıları Bodrum Escort Bayan barındırılan telefon hattı aracılığıyla bulmasına ve onlarla iletişim kurmasına olanak tanıyan Platformu barındırarak yapıyoruz.
1.2 Bu Koşullar, Platformun tüm Kullanıcıları ve/veya Platform Hizmetlerimiz (siz) ile Platformumuz arasında bir sözleşme oluşturur. Platformumuzu kullanımınız bu Koşullara tabidir ve Platformu kullanarak bunlara tabi olmayı kabul edersiniz. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, Platformumuzu kullanmamalısınız.
1.3 Bu Koşullar, siz ve: Battle Inu arasındaki yasal bir sözleşmedir.
1.4 Platformumuza Kullanıcı olarak bir hesap kaydederek, şunları beyan ve garanti edersiniz:
1.4.1 Sağlayıcı iseniz en az 21 yaşındasınız;
1.4.2 en az 18 yaşındasınız veya bir kullanıcısınız;
1.4.3 Platformun size ait olsun ya da olmasın herhangi bir cihazda kullanımına ilişkin tüm sorumluluğu kabul etmektesiniz; Ve
1.4.4 Bu Koşullara ve yürürlükteki yasalara tam olarak uyacaksınız.

TANIMLAR

2. İşletme, bir ticaret, zanaat veya meslekle bağlantılı olarak Hizmetleri satın alan ticari bir varlık anlamına gelir.
Tüketici, ticaret, iş, zanaat veya mesleğinin tamamen veya büyük ölçüde dışında kalan amaçlarla hareket eden kişi anlamına gelir.
Listeleme(ler), bir Sağlayıcı tarafından Platform üzerinde oluşturulan herhangi bir listeleme anlamına gelir.
Sağlayıcı, Platformda Sağlayıcı Hizmetlerinin reklamı yapılan ve Kullanıcıların Platform aracılığıyla Sağlayıcı Hizmetleri için etkileşimde bulunabileceği herhangi bir kişi anlamına gelir.
Sağlayıcı Hizmetleri, Sağlayıcı tarafından Kullanıcıya sağlanan Sağlayıcı hizmetleri anlamına gelir.
Sağlayıcı Hizmetleri Sözleşmesi, Sağlayıcı Hizmetlerinin sağlanması için Kullanıcı ile Sağlayıcı arasındaki bağlayıcı anlaşma anlamına gelir.
Kullanıcılar, Sağlayıcı Hizmetleri için Sağlayıcılarla etkileşim kuran Platformun tüm kullanıcıları anlamına gelir.
Sipariş, Sağlayıcının Platformda belirtilen adım adım süreci takiben veya taraflar arasında başka bir şekilde mutabık kalınan şekilde sunulan bir Abonelik veya Abonelik dizisine ilişkin ilk taahhüdü anlamına gelir (“Sipariş Verme” ve “Sipariş Edildi” buna göre yorumlanacaktır).
Platform, kendi tescilli alanını içeren ‘Bodrum Escort’ çevrimiçi platformu anlamına gelir: Bodrum Escort ve tüm alt alanlar, bu alanla ilişkili web uygulaması ve Bodrum Escort tarafından işletilen herhangi bir mobil veya tablet uygulaması.
Platform Hizmetleri, Madde 1.1’de tanımlandığı şekilde Bodrum Escort tarafından Kullanıcılar ve Sağlayıcılara sağlanan hizmetler anlamına gelir.
Platform Hizmetleri Sözleşmesi, İlanların Platformda görüntülenmesi için reklam alanının sağlanmasına yönelik olarak Escort Haberleri ve Sağlayıcılar arasındaki bağlayıcı anlaşma anlamına gelir.
Abonelik, Sağlayıcılar tarafından reklam alanı karşılığında Escort’u kullanmak için yapılan periyodik ödemeler için 7 günlük bir döngüde faturalandırılan bir abonelik sözleşmesi anlamına gelir (“Abone Olmak”, “Abone Olmak” ve “Abone Olmak” buna göre yorumlanacaktır).
Abonelik Ücretleri, Madde 8.2’de tanımlandığı şekilde bu koşullar kapsamında Abonelikler için Sağlayıcılar tarafından Bodrum Escort’a ödenecek ücret anlamına gelir.
Şartlar, bu Kullanım Şartları anlamına gelir.
Eskort Haberleri/’biz’/’bize’/’bizim’,
Kullanıcı, Platformu kullanan Kullanıcılar ve Sağlayıcılar anlamına gelir.

KULLANICI İÇİN ŞARTLAR

3.1 Sağlayıcılarla iletişime geçmeden önce, Platform aracılığıyla bir hesap açmanız istenecektir. Hesabınızla ilgili tüm işlemlerden ve güvenlikten siz sorumlusunuz.
3.2 Bir hesaba kaydolmak istiyorsanız, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve bu Şartları kabul ettiğinizi belirtmelisiniz. Ayrıca aşağıdaki gibi ayrıntıları da göndermeniz istenecektir:
3.2.1 Ad; Ve
3.2.2 İletişim e-posta adresi.
3.3 Bilgilerinizi ve tercihlerinizi istediğiniz zaman Platform’un “hesabım” bölümünden değiştirebilirsiniz.
3.4 Sizinle e-posta veya diğer iletişim yöntemlerini kullanarak iletişime geçebiliriz ve bunu açıkça kabul ediyorsunuz.
3.5 Bir Sağlayıcı ile iletişime geçerek, kişisel bilgilerinizin o Sağlayıcı ile paylaşılmasına izin vermiş olursunuz.
3.6 Tüm bilgileri kesinlikle Gizlilik Politikası kapsamında saklıyor ve kullanıyoruz.
3.7 Sağlayıcı Hizmetleri Sözleşmesi oluşturulduktan sonra, Bodrum Escort size karşı sorumluluklarını yerine getirir ve Sağlayıcı Hizmetlerinin ifasına ilişkin tüm sözleşme konuları siz ve Sağlayıcı arasındadır. Bu nedenle, Sağlayıcının cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ari olup olmadığı gibi önemli bilgilerle ilgili olarak doğrudan Sağlayıcı ile iletişim kurmanız son derece önemlidir.

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Platform Hizmetlerinin alınması karşılığında, Kullanıcı:
4.1.1 Platformu her türlü yasa dışı fuhuş ve/veya cinsel temas, insan kaçakçılığı ve/veya diğer herhangi bir cinsel istismar için kullanmaktan açıkça kaçınacaksınız;
4.1.2 Platformdaki eylemlerinin her zaman aşağıdakilerle uyumlu olmasını sağlar:
4.1.3 Sağlayıcının reşit görünmediğinden emin olun. Kullanıcının, Sağlayıcının reşit olup olmadığı konusunda herhangi bir şüphesi varsa veya Sağlayıcının reşit olmadığından şüpheleniyorsa, Kullanıcı, Sağlayıcı ile daha fazla temas kurmaktan derhal kaçınacak ve şüphelerini Bodrum Escort’a ve/veya polise veya diğer ilgili kişilere bildirecektir. yasal otorite;
4.1.4 Kullanıcı’nın insan kaçakçılığı veya başka herhangi bir cinsel istismar nedeniyle Sağlayıcı Hizmetlerini isteyerek sunmadığından şüphelenebileceği veya buna inanmak için nedenleri olan bir Sağlayıcı ile doğrudan temas kurmadan önce, Kullanıcı daha fazla herhangi bir işlemden derhal kaçınacaktır. Sağlayıcı ile iletişime geçin ve bu tür şüpheleri op Escort’a ve/veya polise veya diğer ilgili yasal mercilere bildirin; Ve
4.1.5 söz konusu Kullanıcı ile temasa geçilmesini istemediğini ifade eden herhangi bir Sağlayıcı ile daha fazla temas kurmaktan kaçının.
4.2 Madde 4.1’in tarafınızdan herhangi bir şekilde ihlali, Platformun derhal askıya alınmasına ve Platformdan kalıcı olarak kalıcı olarak dışlanma olasılığına neden olabilir. Ayrıca, Bodrum Escort, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, böyle bir bildirimin gerekli olduğuna inandığı durumlarda, Kullanıcı ilgili makamlara bildirme hakkını saklı tutar.
4.3 Ayrıca, aşağıdaki durumlarda yazılı olarak bu Platformu kullanımınızı herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz:
4.3.1 bu Koşulları ihlal ettiğinizde; veya
4.3.2 itibarımıza zarar vermesi veya başka herhangi bir Kullanıcıya zarar vermesi muhtemel olan bir davranış biçimini sergilemeniz.
4.4 Madde 4.2’de belirtilen durumlarda bu Platformu kullanımınızı sonlandırırsak, bu Koşulları ihlal etmeniz sonucunda maruz kalacağımız net maliyetler için sizden makul bir tazminat talep edebilir veya düşebiliriz.

SAĞLAYICILAR İÇİN ŞARTLAR

5.1 Sağlayıcılarımızdan biri olmak istiyorsanız, öncelikle Platform aracılığıyla bir hesap açmanız gerekir. Daha sonra başvurunuzu değerlendireceğiz ve sizden daha fazla ayrıntı isteyebiliriz. Doğrulama işlemi sırasında aşağıdakileri içerebilecek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgilere ihtiyacımız olacak:
5.1.1 isim;
5.1.2 varsa şirket numarası;
5.1.3 yaşınızın ve kimliğinizin doğrulanması (geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesine sahip olduğunuz bir fotoğrafınız; ve
5.1.4 banka hesap bilgileri.
5.2 Bir İşletme adına bir hesap kaydediyorsanız, bu Koşullarda atıfta bulunulan tüm lisansları vermeye yetkili olduğunuzu ve İşletmeyi aramızdaki tüm sözleşmeyi oluşturan bu Koşullara bağlamaya yetkili olduğunuzu garanti edersiniz. Hizmetleri kullanımınıza. Bu Koşullarda belirtilmeyen bizim tarafımızdan veya bizim adımıza yapılan veya verilen herhangi bir beyana, söze, temsile, teminata veya garantiye güvenmediğinizi ve masum veya ihmalden kaynaklanan yanlış beyan veya ihmalden kaynaklanan yanlış beyan için herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı kabul edersiniz. bu Koşullardaki herhangi bir beyana dayalı olarak.
5.3 Sağlayıcıların Listeleri aracılığıyla Platformumuza içerik yüklemelerine izin verilir. Sağlayıcı, Platformumuza herhangi bir İlan yüklememize izin vererek, Bodrum Escort ve bağlı kuruluşlarımıza, kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak için daimi, geri alınamaz, dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz ve tamamen alt lisanslanabilir bir lisans verir. Pazarlama amacıyla İlanın herhangi bir bölümünü tercüme etmek, dağıtmak ve görüntülemek ve/veya herhangi bir biçimde diğer materyallere dahil etmek.

PLATFORM HİZMET SÖZLEŞMESİNİN TEMELLERİ

6.1 Herhangi bir Abonelik Siparişi vermek için Platformda belirtilen Sipariş sürecini izlemelisiniz. Her adım, Siparişi göndermeden önce hataları kontrol etmenize ve düzeltmenize olanak tanır. Sipariş sürecini doğru kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.
6.2 Bizden Siparişi onaylayan (Sipariş Onayı) bir e-posta aldığınızda, Sipariş ettiğiniz Abonelik için Platform Hizmetleri Sözleşmesi oluşturulmuş olacaktır. Sipariş Onayı’nın eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmalı ve herhangi bir hatayı derhal bize bildirmelisiniz. Sizin tarafınızdan verilen Siparişteki herhangi bir yanlışlıktan sorumlu değiliz.
6.3 Sipariş Onayını, Platform Hizmet Sözleşmesini yaptıktan sonra makul bir süre içinde alacaksınız.
6.4 Platformumuzdaki Platform Hizmetlerinin açıklaması, size herhangi bir Platform Hizmeti sağlamak için Sağlayıcı adına sözleşmeye dayalı bir teklif teşkil etmez. Platformda bir Sipariş verildiğinde, herhangi bir nedenle reddedilebilir, ancak nedenini size gecikmeden açıklamaya çalışacağız. Bunun nedeni, kaynaklarımızda makul bir şekilde planlayamadığımız beklenmedik sınırlamalar veya geçmişte Sipariş Sağlayıcı Hizmetleri almış olmanız ve davranışlarınız nedeniyle şikayetler almış olmamız olabilir.

SÜRE VE FESİH

7. Abonelikler, ilk taksit için ödemeniz tarafımızca kabul edildikten sonra başlar ve bize 7 gün içinde niyetinizi yazılı olarak bildirerek herhangi bir zamanda feshedilmediği sürece haftalık olarak sürekli olarak yenilenir. Fesih bildirimi yazılı olmalı ve Platform aracılığıyla yada [email protected] adresine gönderilmelidir.

ABONELİK ÜCRETLERİ

8.1 Üyelik Ücretlerinin fiyatı, Sipariş tarihinde Platformda belirtilen fiyatlardır.
8.2 Platformdaki çevrimiçi satın alma hizmetimizi kullanırken, Siparişinizle birlikte kredi veya banka kartı bilgilerinizi vererek ödeme yapmanız istenecektir.
8.3 Fiyatlara ve ücretlere, Sipariş sırasında geçerli olan oranda KDV dahildir.
8.4 Tüm Ücretler Platform üzerinden alınmalıdır. Worldline Genel Hizmet Koşulları‘na ve bu Koşullara referans olarak dahil edilen Worldline kullanarak ödemeleri işleriz. Sağlayıcılara Platform dışında herhangi bir ödeme yapmaya çalışırsanız, Platform kullanımınızı bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.
8.5 Tercih ettiğimiz para birimi Euro’dur Abonelik Ücretleri EURO olarak alınmadıysa, dönüşüm Worldline veya Pay Safe tarafından gerçekleştirilir. Bu tür bir dönüşüm için Worldline veya Pay Safe tarafından alınan herhangi bir döviz kuru veya ücretinden sorumlu değiliz.
8.6 Tüm Sağlayıcılar, geçerli tüm gelir vergilerinin ödenmesi ve bildirilmesi dahil olmak üzere Sağlayıcı Hizmetlerinden aldıkları tüm ödemelerle ilgili olarak geçerli yerel yasa ve düzenlemelere uymaktan tamamen sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına Bodrum Escort, Tedarikçilerin vergi ödemelerinden veya diğer herhangi bir mali yükümlülükten sorumlu değildir ve Tedarikçilere bu konuda herhangi bir tavsiyede bulunamaz.
8.7 Sağlayıcılar, Platform Hizmetlerini bir İş olarak kullandıklarından, Sağlayıcıların bu Koşullar kapsamında iptal etme hakları yoktur.

SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1 Sağlayıcı aşağıdakileri beyan ve garanti eder:
9.1.1 kendilerinin ve Platform’a yükledikleri herhangi bir içerikte görünen herkesin 21 yaşından büyük ve yasal olarak bağımsız olduğunu;
9.1.2 Platform’da paylaştıkları içeriklerde yalnızca kendileri veya diğer onaylı Eskort Haber Sağlayıcıları yer alacaktır;
9.1.3 Platform’da içerik sunmak için gerekli yetki, hak ve lisanslara sahip olduklarını ve herhangi bir içerik paylaşarak üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediklerini;
9.1.4 Veri Koruma Yasalarına (Madde 17.3’te tanımlanan) aykırı olarak Platform aracılığıyla kendileriyle paylaşılan Kullanıcıların kişisel verilerini kötüye kullanmayacak veya Kullanıcılara istenmeyen iletişimler göndermeyeceklerdir;
9.1.5 Bodrum Escort ile iletişime geçtiklerinde herhangi bir ve tüm sorulara derhal yanıt vereceklerdir; Ve
9.1.6 Kullanıcılar veya Escort Haber personeli ile ilişkilerde herhangi bir tehdit edici veya uygunsuz dil kullanmayacak veya herhangi bir uygunsuz davranış sergilemeyecektir.
9.2 Sağlayıcı, Bodrum Escort’un maruz kaldığı veya maruz kaldığı ancak aşağıdakilerin bir sonucu olarak veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm kayıplara karşı Bodrum Escort’u tazmin edecek, savunacak ve zarar görmesini engelleyecektir:
9.2.1 Sağlayıcının Madde 9.1’de belirtilen garantileri ihlali;
9.2.2 Sağlayıcının bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi veya ihmal etmesi veya yerine getirmemesi;
9.2.3 Sağlayıcının bu Koşulları, geçerli yasaları veya ihmali ihlal etmesi sonucunda Bodrum Escort tarafından maruz kalınan herhangi bir itibar zedelenmesi; ve/veya
9.2.4 bir Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından Sağlayıcı Hizmetlerinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan herhangi bir iddia, söz konusu iddianın bu Koşulların herhangi bir ihlali veya ihmalinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı ölçüde, Sağlayıcı veya personeli veya yüklenicileri.
9.3 Bodrum Escort, bu Koşulları ihlal eden herhangi bir Sağlayıcı tarafından Platformun kullanımını askıya alma ve sonlandırma hakkını saklı tutar veya Kullanıcı’dan herhangi bir Sağlayıcı hakkında ikiden fazla şikayet alırsa.

DURUM

10. Bu Koşullardaki hiçbir şey, herhangi bir Sağlayıcının Bodrum Escort’un bir çalışanı olduğu şeklinde yorumlanamaz ve Kullanıcılara sağlanan tüm Hizmetlerin bir İşletme olduğunu ve bu nedenle Bodrum Escort çalışanlarına atfedilen, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bodrum Escort çalışanlarına atfedilen herhangi bir fayda veya haktan hariç tutulduğunu kabul eder.

GENEL TERİMLER

11.1 Platform Hizmetlerinin açıklaması, Platformda, pazarlama e-postalarında veya tarafımızca sağlanan diğer herhangi bir reklam biçiminde belirtildiği gibidir. Herhangi bir açıklama yalnızca açıklama amaçlıdır.
11.2 Platform Hizmetlerinde yararlı değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu, yürürlükteki yasalara, düzenlemelere veya güvenlik gerekliliklerine uymak veya örneğin kullanıcı deneyiminizi optimize etmek için küçük teknik ayarlamalar ve iyileştirmeler uygulamak olabilir.

FİKRİ MÜLKİYET

12.1 Platformumuzdaki ve burada yayınlanan materyallerdeki tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibiyiz. Bu eserler dünya çapında telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Tüm bu haklar saklıdır.
12.2 “Bodrum Escort” tescilli olmayan bir ticari markadır. Kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü tarafa, ticari markamızı önceden yazılı onay olmaksızın herhangi bir amaçla çoğaltma veya kullanma hakkı verilmemektedir.
12.3 Aşağıdakileri yapmanıza izin verilir:
12.3.1 kişisel kullanımınız için Platformumuzdan herhangi bir sayfanın/sayfaların bir kopyasını yazdırın veya özetlerini indirin; Ve
12.3.2 Platformumuzdaki içeriğin yazarları olarak bizim (ve tanımlanmış katkıda bulunanların) statümüzün her zaman kabul edilmesi ŞARTIYLA, kuruluşunuzdaki diğer kişilerin dikkatini Platformumuzdaki içeriğe çekmek.
12.4 Ancak, şunları yapmamalısınız:
12.4.1 yazdırdığınız veya herhangi bir şekilde indirdiğiniz herhangi bir materyalin kağıt veya dijital kopyalarını değiştirmek;
12.4.2 herhangi bir resim, fotoğraf, video veya ses sekansı veya herhangi bir grafiği, beraberindeki herhangi bir metinden ayrı olarak kullanmak; veya
12.4.3 bizden veya lisans verenlerimizden lisans almadan Platformumuzdaki içeriğin herhangi bir bölümünü ticari amaçlarla kullanmak.
12.5 Platformumuzun herhangi bir bölümünü bu Koşulları ihlal edecek şekilde yazdırır, kopyalar veya indirirseniz, Platformumuzu kullanma hakkınız derhal sona erer ve kendi tercihimize bağlı olarak, oluşturduğunuz materyallerin tüm kopyalarını iade etmeniz veya imha etmeniz gerekir.

SALDIRILAR VE BAKIM

13.1 Platformumuzun hatalardan, saldırılardan, Truva atlarından veya diğer yıkıcı veya kirletici bileşenlerden veya içeriklerden arınmış olduğunu garanti veya garanti etmiyoruz. Platformumuzun bilgisayar ekipmanınızla uyumlu olduğuna dair hiçbir garanti veya garanti vermiyoruz ve bu konuda hiçbir yükümlülüğümüz yok.
13.2 Kullanımınız nedeniyle bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya diğer tescilli malzemelerinize bulaşabilecek bir virüs, dağıtılmış hizmet reddi saldırısı veya diğer teknolojik açıdan zararlı materyallerin veya olayların neden olduğu herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız. Platformumuzdan, herhangi bir içeriğin indirilmesinden veya buna bağlı herhangi bir web sitesinden.
13.3 Platformumuza erişmek için bilgi teknolojinizi, bilgisayar programlarınızı ve platformunuzu yapılandırmaktan siz sorumlusunuz. Kendi virüs koruma yazılımınızı kullanmalısınız.
13.4 Zaman zaman, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, kısmen veya tamamen onarım veya bakım çalışmaları için veya içeriğini, özelliklerini veya işlevselliğini güncellemek veya başka bir şekilde iyileştirmek amacıyla Platformumuzun işletimini geçici olarak askıya alabiliriz.

ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILAR

14.1 Platformumuz, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan diğer Platformlara ve kaynaklara bağlantılar içerdiğinde, bu bağlantılar yalnızca bilginiz için sağlanır. Bu tür bağlantılar, söz konusu bağlantılı Platformların veya onlardan edinebileceğiniz bilgilerin tarafımızca onaylandığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu Platformların veya kaynakların içerikleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur.

ALT YÜKLENİCİLERİMİZ

15.1 Bu Şartların sağladığı faydaları bir başkasına devredebiliriz, ancak bu Şartlar kapsamındaki yükümlülükleri için diğerine karşı yükümlü olmaya devam edeceğiz. Böyle bir durumda size her zaman yazılı olarak bilgi vereceğiz ve aktarımın bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı etkilememesini sağlayacağız.
15.2 Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi yalnızca yazılı olarak kabul etmemiz durumunda başka bir kişi veya kuruluşa devredebilirsiniz.
15.3 Bu Şartlara taraf olmayan hiç kimse, hükümlerinden herhangi birini uygulama hakkına sahip olmayacaktır ve bu Şartlar, herhangi bir üçüncü tarafın izni olmaksızın değiştirilebilir. Sözleşmeyi feshetmek veya bu Koşullarda herhangi bir değişiklik yapmak için hiçbirimizin başka bir kişinin onayını alması gerekmeyecektir.

KONTROL DIŞINDA OLUŞAN DURUMLAR

16.1 Taraflardan birinin makul kontrolü dışındaki bir nedenle başarısız olması durumunda:
16.1.1 taraf diğer tarafa mümkün olan en kısa sürede bilgi verecektir; Ve
16.1.2 Tarafın makul bir şekilde hareket etmesi ŞARTIYLA, makul olduğu sürece ilgili tarafın yükümlülükleri askıya alınacaktır ve taraf makul bir şekilde önleyemeyeceği herhangi bir başarısızlıktan sorumlu olmayacaktır, ancak bu, Kullanıcının ilgili yukarıdaki haklarını etkilemeyecektir. teslimat ve herhangi bir iptal hakkı.

GİZLİLİK

17.1 Gizliliğiniz bizim için çok önemlidir. Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve kişisel bilgilerinizle ilgili olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uyuyoruz.
17.2 Bu Şartlar, Gizlilik Politikamız ve Çerez Politikamız da dahil olmak üzere politikalarımıza ek olarak okunmalıdır.
17.3 Bu Koşulların amaçları doğrultusunda:
17.3.1 ‘Veri Koruma Yasaları’, 95/46/EC sayılı Direktif (Veri Koruma Direktifi) veya GDPR dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili geçerli herhangi bir kanun anlamına gelir.
17.3.2 ‘GDPR’, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) 2016/679 anlamına gelir.
17.3.3 “Veri Denetleyicisi”, “Kişisel Veriler” ve “İşleme”, GDPR’deki ile aynı anlama sahip olacaktır.
17.4 Size Platform Hizmetlerini sunarken İşlediğimiz Kişisel Verilerin Veri Denetleyicisiyiz.
17.5 Size hizmet sunabilmemiz için bize Kişisel Verileri sağladığınız ve size hizmet sağlamamız sırasında bu Kişisel Verileri İşlediğimiz durumlarda, Veri Koruma Yasaları tarafından getirilen yükümlülüklerimize uyacağız:
17.5.1 Kişisel Verilerin toplanması sırasında veya öncesinde, bilgilerin toplanma amaçlarını belirleyeceğiz;
17.5.2 Kişisel Verileri yalnızca belirtilen amaçlar için İşleyeceğiz;
17.5.3 Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınıza saygı duyacağız; Ve
17.5.4 Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemler uygulayacağız.
17.6 Veri gizliliği ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz için lütfen bizimle iletişime geçin.

GÜVEN İKAZI

18.1 Platformumuzdaki içerik yalnızca genel bilgi amaçlıdır ve güvenebileceğiniz bir tavsiye anlamına gelmez.
18.2 Platformumuzdaki bilgileri güncellemek için makul çabayı göstermemize rağmen, Platformumuzdaki içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair açık veya zımni hiçbir beyan, garanti veya garanti vermiyoruz.

YASAK KULLANIM

19.1 Platformu aşağıdaki amaçlardan herhangi biri için kullanamazsınız:
19.1.1 Platforma zarar veren veya verebilecek herhangi bir şekilde veya başka herhangi bir kişinin Platformu kullanmasına veya bundan zevk almasına müdahale eden herhangi bir şekilde;
19.1.2 yasa dışı veya hileli bir şekilde;
19.1.3 herhangi bir istenmeyen pazarlama materyalini bize iletmek veya iletilmesini sağlamak;
19.1.4 zararlı, yasa dışı, yasa dışı, taciz edici, taciz edici, tehdit edici veya başka bir şekilde sakıncalı olan veya yürürlükteki herhangi bir yasayı, yönetmeliği, hükümet emrini ihlal eden herhangi bir şekilde;
19.1.5 kötü niyetli veya teknolojik olarak zararlı olan virüsleri, truva atlarını, solucanları, mantık bombalarını veya diğer materyalleri bilerek tanıtmak;
19.1.6 Platformumuza, Platformumuzun depolandığı sunucuya veya Platformumuza bağlı herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veri tabanına yetkisiz erişim elde etmek; veya
19.1.7 Sahibinin izni olmadan telif hakkıyla korunan içeriğin elektronik kopyalarını yapmak, iletmek veya saklamak.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

20.1 Yalnızca Platform Hizmetlerini sağlıyoruz ve Kullanıcıların bir Sağlayıcıdan alabileceği Sağlayıcı Hizmetleri ile ilgili olarak sorumlu değiliz ve hiçbir yükümlülük kabul etmiyoruz. Şüpheye mahal vermemek adına Bodrum Escort, Sağlayıcı Listeleri aracılığıyla reklam alanı satmaktadır ve biz bir eskort ajansı değiliz. Kullanıcıların bu Platformdan aşağıdaki bağlantılar, e-posta veya telefon kişileri yoluyla erişebilecekleri üçüncü taraf web sitelerinin veya Sağlayıcıların içeriği veya eylemleri için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Tüm İlanlar yayınlanmadan önce incelenir.
20.2 Bir Kullanıcı iseniz, sorumluluğumuzu aşağıdaki şekilde sınırlıyoruz:
20.2.1 Bu Koşullara uymamamız halinde, bu Koşulları ihlal etmemizin veya makul özen ve beceriyi kullanmamamızın öngörülebilir bir sonucu olarak maruz kaldığınız kayıp veya hasardan biz sorumluyuz, ancak herhangi bir kayıptan veya öngörülemeyen hasar. Kayıp veya hasar, bunun olacağı açıksa veya Sözleşmenin yapıldığı sırada hem biz hem de siz bunun olabileceğini biliyorsa, örneğin Sipariş sürecinde bizimle tartışmışsanız, öngörülebilirdir.
20.2.2 Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, sözleşme veya haksız fiil (her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın ihmal ve yasal görevin ihlali dahil), yanlış beyan (masum veya ihmalkar) veya başka türlü herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız. dolaylı ve dolaylı kayıplar, herhangi bir ekonomik kayıp, gelir kaybı, itibar kaybı veya zararı, iyi niyet veya veri kaybı veya herhangi bir cezai tazminat, ceza dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Platformu kullanımınızla bağlantılı olarak maruz kalınan her nasıl olursa olsun. Platform Hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı olarak maruz kalınan faiz veya maliyetler (yasal ve profesyonel masraflar ve giderler dahil). İster sözleşme, ister haksız fiil (ihmal dahil), yasal görevin ihlali veya başka türlü olsun, aramızdaki herhangi bir sözleşme kapsamında veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan diğer tüm kayıplar için size karşı toplam sorumluluğumuz 1500 EUR ile sınırlı olacaktır.
20.3 Sağlayıcı iseniz, sorumluluğumuzu aşağıdaki şekilde sınırlıyoruz:
20.3.1 Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, sözleşme veya haksız fiil (her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın ihmal ve yasal görevin ihlali dahil), yanlış beyan (masum veya ihmalkar) veya başka türlü herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız. dolaylı ve dolaylı kayıplar, herhangi bir ekonomik kayıp, gelir, iş, kar veya iş fırsatları kaybı, beklenen tasarruf veya karlar, itibar kaybı veya zararı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Platformu kullanımınızla bağlantılı olarak maruz kalınan her ne şekilde olursa olsun, iyi niyet veya veri kaybı veya Platform Hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı olarak maruz kalınan cezai zararlar, cezalar, faiz veya maliyetler (yasal ve profesyonel masraflar ve giderler dahil) için. İster sözleşme, ister haksız fiil (ihmal dahil), yasal görevin ihlali veya başka türlü olsun, aramızdaki herhangi bir Sözleşme kapsamında veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan diğer tüm kayıplar için size karşı toplam sorumluluğumuz, tarafınızca bu Sözleşme kapsamında ödediğiniz toplam Abonelik Ücretleri ile sınırlı olacaktır. sözleşme.
20.4 İster Tüketici ister İşletme olun, bu Platform ve üzerinde reklamı yapılan Platform Hizmetleri, “olduğu gibi” ve açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın sağlanır. Yürürlükteki yasa uyarınca izin verilen en geniş ölçüde, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme zımni garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni tüm garantileri reddediyoruz.
20.5 Sağlayıcı, Bodrum Escort’u, makul yasal masraflar ve giderler dahil olmak üzere, bu tür bir yükümlülük, kesinti, katkı, değerlendirme veya bunlarla bağlantılı olarak veya bunların sonucunda Sağlayıcı tarafından yapılan veya ödenmesi gereken tüm makul masraflara, harcamalara, cezalara, para cezalarına veya faizlere karşı tazmin etmeyi kabul eder.Bodrum Escort’un herhangi bir eyleminin veya ihmalinin sonucu olduğu durumlar dışında, Platform Hizmetleri’nin sağlanmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak Sağlayıcı tarafından Bodrum Escort’a karşı getirilen istihdam veya işçi statüsü iddiaları dahil iddia.

GENEL HÜKÜMLER

21.1 Bu Koşullar zaman zaman tarafımızca değiştirilebilir. Bu revize edilmiş şartlar, yayın tarihinden itibaren Platform için geçerli olacaktır. Kullanıcılar, Şartların güncel versiyonuna aşina olduklarından emin olmak için Şartları düzenli olarak kontrol etmelidir. Kullanıcı ve Escort Haberler tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe ve üst düzey personelimizin bir üyesi tarafından yetkilendirilmedikçe, bu Koşullarda hiçbir değişiklik, girildikten sonra yapılamaz.
21.2 Bu Koşullar, konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını içerir ve bu Koşullarla ilgili olarak gerçekleşmiş olabilecek önceki tüm tartışmaların, düzenlemelerin veya anlaşmaların yerine geçer.
21.3 Hiçbir üçüncü taraf, bu Koşulların herhangi bir hükmünü uygulama veya bunlara dayanma hakkına sahip olmayacaktır.
21.4 Herhangi bir mahkeme veya yetkili makam, bu Şartların herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmün bir kısmının) geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğunu tespit ederse, söz konusu hüküm veya kısmen hüküm, gerektiği ölçüde silinmiş ve geçerlilik ve bu Koşulların diğer hükümlerinin uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

YETKİ VE ŞİKAYET

22.1 Sözleşme (sözleşme dışı konular dahil) Avrupa yasalarına tabidir.
22.2 Anlaşmazlıklar, Almanya mahkemelerinin yargı yetkisine sunulabilir.
22.3 Herhangi bir anlaşmazlıktan kaçınmaya çalışıyoruz, bu nedenle şikayetleri şu şekilde ele alıyoruz: Bir anlaşmazlık meydana gelirse, Kullanıcılar bir çözüm bulmak için bizimle bu e-posta ile [email protected] iletişime geçiniz. 3 iş günü içinde uygun bir çözümle yanıt vermeyi hedefleyeceğiz.

BU KULLANICI POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu Kullanıcı Politikası yayınlanmış ve en son 25 Mart 2023 tarihinde güncellenmiştir.
Bu Kullanıcı Politikası’nı zaman zaman değiştirebiliriz ve bunu yaptığımızda, Platforma bir sonraki erişiminizde sizi bilgilendireceğiz.